понедељак, 26. март 2018.

Reagovanje na laži ministra Dragana Lukača


Poštovani čitaoci,

postavljam sadržaj akta koji sam uputio ministru Draganu Lukaču povodom neistina objavljenih u saopštenju MUP RS dana 30.09.2016. godine, nakon što sam uhapšen po osnovu lažne prijave da sam napao načelnika PU Prijedor Dalibora Ivanića.

Saopštenje je izdato tokom moje hospitalizacije povodom saniranja posljedica fizičkog i psihičkog nasilja, te pretrpljenih krivičnih djela, kada se nisam mogao braniti od objavljenih neistina. Laži koje je MUP RS plasirao javnosti aizazvale su moju medijsku satanizaciju kojom mi je „presuđeno po kratkom postupku“.

Šta je prava istina, odnosno koje neistine su tada plasirane javnosti, doznajte iz akta za koji tražim da ga MUP u skladu sa zakonom objavi na zvaničnom sajtu. Ovde govorim samo o nesporno utvrđenim neistinama, a to da li sam napao načelnika Ivanića, ili je slučaj montiran kako bi se spriječilo dokazivanje krivičnih djela ministra Lukača, Ivanića i drugih, javnost će uskoro biti obaviještena – nakon podnošenja krivične prijave.SADRŽAJ AKTA:

Viši stručni saradnik
Borislav Radovanović
MUP RS, PU PrijedorMUP RS BANJA LUKA
-       Ministar
 
                  (Putem PU Prijedor)PREDMET:  Ispravka objavljene neistinite i uvredljive informacije, traži se,-

VEZA:          Objava MUP RS pod naslovom „Napadom na načelnika Centra državni
                    službenik centra javne bezbjednosti Prijedor počinio krivično djelo
                    'Ugrožavanje  sigurnosti'“ od 30.09.2016. godine


Na osnovu člana 28. Zakona o javnom informisanju RS tražim da MUP RS na zvaničnom sajtu objavi sadržaj ove ispravke neistinite i uvredljive informacije, kojom je grubo povrijeđeno moje pravo, ugled i interes, objavljene na zvaničnom sajtu ministarstva pod naslovom „Napadom na načelnika Centra državni službenik centra javne bezbjednosti Prijedor počinio krivično djelo 'Ugrožavanje  sigurnosti'“ od 30.09.2016. godine (iz rublike Vijesti, klikni: http://www.mup.vladars.net/index.php?vijest=14723&vrsta=novosti )

MUP je spornu informaciju objavio tokom moje hospitalizacije zbog saniranja proživljenih trauma usljed nezakonitih radnji pripadnika PU Prijedor, čime zbog zdravstvenih razloga nisam mogao pravovremeno štititi svoja prava od neistinitih i uvredljivih navoda sporne objeve. Iz istog razloga nisam se mogao braniti od medijske satanizacije koja je uslijedila nakon sporne objave. Mediji BiH i zemalja okruženja masovno su prenosili neistine na moj račun, a sve pozivajući se na spornu objavu MUP RS.

Nakon toga, tokom proteklih gotovo godinu i po, nisam mogao reagovati na planu štićenja prava i ugleda jer mi je prijedorsko okružno tužilaštvo nezakonito uskraćivalo pravo na uvid u dokaze i spise. MUP RS i danas mi nezakonito uskraćuje pristup dokazima, spisima i potrebnim informacijama. Tek nakon što mi je tužilaštvo prije nekoliko dana dozvolilo uvid u krivični spis došao sam u poziciju da na bazi stečenih saznanja odreagujem ovakvim zahtjevom za ispravljanje neistinitih i uvredljivih navoda saopštenja.

Prva neistina navedena u spornom saopštenju jeste da sam prethodnog dana izveo protestni performans zbog „nezadovoljstava svojim statusom u Ministarstvu“. Istina je da sam protestvovao zbog produženog krivičnog djela „zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ u vezi sa krivičnim djelom „povreda osnovnih prava radnika“ i drugim krivičnim djelima počinjenim od strane ministra Dragana Lukača, načelnika PU Prijedor Dalibora Ivanića, te predsjednice i potpredsjednice Disciplinske komisije za državne službenike i namještenike PU Prijedor, kao i drugim nezakonitostima navedenih lica koja su trenutno predmet više postupaka.

Druga neistina jeste da sam nosio natpis „OVO JE LOGOR“. Od početka spornih dešavanja tvrdim kako je ovaj navod neistinit, međutim tek nakon uvida u tužilački predmet nesporno sam utvrdio da ovog navoda nema u predmetu već od policijskog izvještaja. Znači, postupajuća službena lica MUP RS od prvog dana utvrdila su da nisam nosio natpis „OVO JE LOGOR“, a ko je i iz kakvih motiva javnosti saopštio neistinu neka istraže unutar organa koji je ovaj navod na svom zaničnom sajtu objavio. Međutim, desetine i desetine domaćih i regionalnih medija je ovu neistinu prenosilo i može se utemeljeno sumnjati kako je neistina plasirana upravo u cilju privlačenja medijske pažnje i proizvođenja medijske satanizacije.

Treća jednako nesporna neistina jeste navod: „Podsjećamo, lice B.R. je u prethodnom periodu dva puta liječeno na odjelu neuropsihijatrije u Opštoj bolnici Prijedor...“. Uopšte mi nije poznato da li prijedorska bolnica ima odjel „neuropsihijatrije“, a kamoli da sam tu liječen. Ovde je u stvari manipulativno zloupotrijebljen podatak da sam dva puta hospitalizovan na odjeljenjima psihijatrije Opšte bolnice u Prijedoru i Kliničkog centra u Banjaluci.

Da bi bila shvaćena duševna bol koju smo porodica i ja trpili zbog iznošenja ovakve neistine treba istaći nesporne činjenice. Dva puta sam hospitalizovan u psihijatrijskim ustanovama u okviru vanrednih ljekarskih pregleda zbog provjere radne sposobnosti za poslove C-kategorije (inspektor kriminalističke policije). Moja opšta radna sposobnost za radna mjesta u domenu visoke stručne spreme nikada nije dovođena u pitanje, nego je problematizovan status inspektora kriminalističke policije koji sam u tom periodu imao.

Moj poslodavac (MUP RS) me je 2014. uputio na vanredni ljekarski pregled na način da mi je nametnuto bolovanje i umanjenje plate za 30% tokom nekih pet mjeseci trajanja postupka. U okviru vanrednog ljekarskog postupka traženo je kliničko ispitivanje radne sposobnosti za inspektorske poslove, gdje sam na kraju morao pristati da 16 dana provedem na odjeljenju psihijatrije prijedorske bolnice. Nakon tog kliničkog posmatranja okončan je postupak i poslodavcu sam dostavio uvjerenje da sam sposoban za poslove kriminalističkog inspektora.

No, ubrzo se pokazalo da sam te 2014. godine uzalud štetovao nekih 2 000 maraka samo po osnovu umanjenja plate, te 16 dana sebe i porodicu izlagao uslovima hospitalizacije u duševnoj ustanovi, pa sve do toga da je moj boravak u psihijatrijskoj ustanovi okruženje tumačilo kao liječenje, a ne kao postupak ispitivanja radne sposobnosti. Upravo načelnik PU Prijedor Dalibor Ivanić, nekih pola godine nakon što sam dostavio uvjerenje o sposobnosti za inspektorske poslove, ponovo me upućuje na vanredni ljekarski pregled.

I ovoga puta poslodavac me je prinudio na bolovanje u trajanju od preko pola godine, normalno umanjivao mi platu, a ovoga puta tražio ispitivanje u Kliničkom centru u Banjaluci. Oktobra 2015. godine ponovo sam primoran na 16-odnevnu hospitalizaciju u odjeljenju psihijatrije Kliničkog centra. Tokom  te dvije godine usljed kredita i umanjivanja plate po osnovu prinudnog bolovanja porodica mi je dovedena u stanje socijalne bijede, a da ne govorim o drugim traumama kakvima sam istovremeno kontinuirano izlagan od strane poslodavca u nastojanju da mi nezakonitim disciplinskim progonom prekine radni odnos.

Kad sam shvatio da mi je policijska karijera trajno razorena i da je dalje istrajavanje na statusu inspektora postalo kontraproduktivno i sam sam (iznuđeno) ustvrdio da više nisam sposoban poslove C-kategorije. Tada se obraćam ministru Draganu Lukaču sa upitom zbog čega sam tokom prethodne dvije godine izlagan spornim postupcima i hospitalizacijama, zašto smo porodica i ja dovedeni u stanje teških patnji i neimaštine, a on svo vrijeme „u ladici“ drži moju molbu za raspoređivanje na mjesto državnog službenika. I ministar ekspresno donosi rješenje o mom novom rasporedu na mjesto državnog službenika „na osnovu molbe radnika“ stare preko dvije godine.

Dakle, nije bilo realne potrebe za tim silnim postupcima i hospitalizacijama jer je poslodavac cijelo vrijeme odbijao moju molbu da stvar okončamo kompromisno i preraspoređivanjem na novo radno mjesto. Međutim, trebalo je „disciplinovati“ i mene, ali i druge zaposlene u MUP-u, oko toga šta ih čeka ako javno progovore oko gorućih društvenih problema.

Sljedeći neistinit navod jeste da sam: ...putem interneta vrijeđao i iznosio laži i neistine o funkcionerima izvršne i zakonodavne vlasti Republike Srpske...“. Činjenica je da u odnosu na nekih 450 tekstova objavljenih na mom blogu nikada nije uslijedilo demanti ili bilokakvo reagovanje funkcionera ili institucija Srpske, BiH-e ili drugih država, a o nekakvim tužbama da ne govorimo. Preko stotinu tekstova, kolumni ili analiza, te intervjua, analitičarskih izjava i ino objavljeno je u brojnim respaktabilnim i prestižnim medijima BiH-e i zemalja okruženja. Niti jedan od tih medija nije dobio nekakvo reagovanje. I danas se pitam o kakvim „uvredama, lažima i neistinama“ govori saopštenje MUP-a.

Dakle, objavljivanjem prednje navedenih neistina MUP RS je teško povrijedio moj ugled, moja radnička i građanska prava i interese. To što je moj poslodavac (MUP) neistinama proizveo moju medijsku satanizaciju je posebna okolnost spornih dešavanja. Protiv mene je podnesena lažna prijava za ugrožavanje sigurnosti policijskog načelnika, a samo kako bi se spriječilo dokazivanje prethodnih i potonjih krivičnih djela počinjenih od strane ministra Dragana Lukača, prijedorskih načelnika Dalibora Ivanića i Sretoje Vujanovića, komandira PS Prijedor 1 Gorana Lazića, policajca Danka Karanovića i članova disciplinske komisije.

No, to će biti razrješavano u okviru već podnesenih krivičnih prijava, ali i onih koje slijede u narednom periodu, kao i kroz upravne i parnične sporove. Manje-više ključne dokaze sam prikupio, a jedino još uvijek ne raspolažem dokazima koje mi MUP godinu i po kontinuirano nezakonito uskraćuje. Zanimljivo je da u postupcima kao ključne dokaze nezakonitosti koristim upravo dokumente MUP-a, šta samo samo po sebi svjedoči kakvi „stručnjaci“ vode ovu instituciju.

Za kraj tražim da MUP RS na svom sajtu, na istaknutom mjestu, u  skladu sa zakonom objavi ovo reagovanje. To najvjerojatnije neće biti urađeno, ali je za predstojeće tužbe važno da pribavim dokaz kako sam tražio objavljivanje. U tom smislu ovaj podnesak ima se smatrati OPOMENOM PRED TUŽBU.


U Prijedoru, 26.03.2018. godine


Viši stručni saradnik
Borislav RadovanovićНема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.