субота, 9. јун 2018.

Slijede li novi "Anketni odbori"?!


Poštovani građani,
ministar Lukač je višestruko nezakonito i manipulativno koristio krivični postupak koji se vodi protiv mene za protivpravne napade na najviše političko i zakonodavno tijelo vlasti Republike Srpske – Narodnu skupštinu. Na to su režimski mediji poput RTRS, SRNA, ATV i slični kod građana produkovali zbunjenost i nepovjerenje u rad Anketnog odbora, odnosno nadležnog tijela Narodne skupštine, isko su njihovi urednici ZNALI da nemaju pravo komentarisati krivične postupke u toku.

Da bi razriješio ovo pitanje od interesa za javnost i vratio povjerenje građana u rad institucija obratio sam se dva pravosudna tijela ovlaštena da komentarišu dešavanja u spornom krivičnom predmetu – Predsjedniku Osnovnog suda u Prijedoru i Glavnom republičkom tužiocu RS. Od njih sam vrlo precizno zatražio da izvrše dužnu kontrolu rada podređenih im službenih lica i krivičnog spisa, te da javnost obavijeste o dva vrlo prosta pitanja:

Prvo: Da li je krivični postupak  protiv mene vođen na zakonit i pravilan način?

Drugo: Da li su postupajući tužioci i sudije (podrazumijevano čak i Vijeće sudija) preduzimali protivpravne radnje i donosili nezakonite odluke, odnosno grubo kršili zakone i pravila struke?

Obzirom da znam kako su navedeni rukovodioci pravosudnih institucija dosad ignorantski se ponašali spram mojih prava ovaj podnesak biće upućen Predsjedniku Narodne skupštine g. Čubriloviću, te Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu i Odboru za predstavke, prijedloge i društeni nadzor, a kako bi svaka sumnja u rad parlamentarnih tijela bila otklonjena.


SADRŽAJ AKTA:

REPUBLIČKO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
-       Glavni republički tužilac

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
-       Predsjednik suda


Na osnovu člana 5., a u vezi sa članom 74. Zakona o javnom informisanju RS

PREDMET:  Zahtjev za informisanjem javnosti o pitanjima od interesa za javnost,
                    podnosi se.-

VEZA:          Krivični predmet broj 77 0 K 079519 17 K


Obraćam se Naslovima sa zahtjevom da u formi javnih saopštenja informišu javnost o pitanjima od interesa za javnost, a vezano za status krivičnog postupka koji se vodi protiv mene kod Osnovnog suda u Prijedoru za krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“ na štetu načelnika PU Prijedor Dalibora Ivanića.

Preko dvije i po godine neskrivljeno trpim medijsku satanizaciju koju saopštenjima, medijskim izjavama ministra i direktora policije, produkuje moj poslodavac MUP RS. Moj poslodavac to čini povodom krivičnog postupka koji se vodi protiv mene, a zbog nepostojećeg krivičnog djela i lažno prijavljenog samo kako bi stvarni počinioci (policijski moćnici!) izbjegli krivičnu odgovornost za krivična djela počinjena na moju štetu, pa sve do krivičnih djela u sprezi sa organizovanim kriminalom. I sve to se predstavlja kroz nekakvo moje „duševno oboljenje“ koje je manifestovano u krivičnom djelu za koje me teretite.

Međutim, aktuelna dešavanja kulminirala su time da moj poslodavac, preko odgovornog lica Ministra Dragana Lukača, javno tvdi kako sam počinio pokušaj ubistva načelnika Ivanića, da sam u tome jedva spriječen, da mi je oduzet nekakav (nepostojeći!) pištolj, te da me zbog tog „krivičnog djela“ treba zatvoriti u duševnu bolnicu. To je javno izneseni stav MUP-a RS-e, odnosno državnog organa koji ima obavezu pravilno, istinito i objektivno informisati javnost.

Došli smo do toga da MUP RS, preko ministra Lukača, dovodi u pitanje legitimitet odluka i rada Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno Anketnog odbora NS RS u kom sam izabran kao legitiman član tog tijela, a upravo preko krivičnog postupka koji vodite protiv mene. Kad niži nivoi vlasti (MUP) dovode u pitanje legitimitet odluka i rada najvišeg političkog i zakonodavnog tijela vlasti Republike Srpske – parlamenta, shvatljivo je da imamo situaciju u kojoj svoj stav treba da iznesu NADLEŽNA PRAVOSUDNA TIJELA, odnosno njihovi rukovodioci. MUP RS i ministar Lukač svakako nisu ovlašteni da „presuđuju“ i javnosti saopštavaju stvari koje nisu u njihovoj nadležnosti.

Zato se i obraćam najvišim tijelima nadležnih institucija koje djeluju u krivičnom postupku protiv mene, a to su Glavni republički tužilac i Predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru, koji su sa pozicije ovlaštenja u mogućnosti utvrditi relevantne činjenice i o istima izvijestiti javnost. Čak su u pravnoj obavezi da prekinu ova krajnje društveno-opasna dešavanja.

To da je Osnovni sud u Prijedoru protiv mene potvrdio optužnicu, a šta kao činjenicu predstavlja ministar Lukač, samo po sebi nije dovoljno da bi nadležne institucije (npr. parlament) i javnost stekli punu svijest o tome šta se objektivno događa.

Zato od Glavnog republičkog tužioca i Predsjednika Osnovnog suda u Prijedoru tražim da izvrše kontrolu rada postupajućih tužilaca i sudija u ovom predmetu, kao i sadržaja krivičnog predmeta, te da se nakon toga javno izjasne o sljedećim pitanjima:

-       Da li je krivični postupak  protiv mene vođen na zakonit i pravilan način?

-       Da li su postupajući tužioci i sudije (podrazumijevano čak i Vijeće sudija) preduzimali protivpravne radnje i donosili nezakonite odluke, odnosno grubo kršili zakone i pravila struke?

Znači, nemam namjeru baviti se institutom presumpcije nevinosti kakav MUP RS teško krši dvije i po godine i nezakonito me izlaže medijskoj satanizaciji. Ono šta decidno tražim jeste da Naslovi u skladu sa svojim zakonskim obavezama izvrše kontrolu rada svojih podređenih i stanja predmeta, te da se o nađenom JAVNO IZJASNE.

Ukoliko stoje iza rada svojih podređenih i zauzmu poziciju da je sve rađeno po zakonu i pravilima struke tražim da to u formi javnog saopštenja objave. To je po mene pravna pretpostavka da zatražim parlamentarni nadzor u tom krivičnom predmetu. Za takav zahtjev imam na raspolaganju sasvim dovoljno nezakonitih akata postupajućih tužilaca i sudija, pa sve do Vijeća sudija.

Sa druge strane, ukoliko Naslovi utvrde da su u krivičnom postupku protiv mene činjene nezakonitosti, onda očekujem da i to javnosti saopšte, te da preduzmu dužne radnje otklanjanja nezakonitosti i sankcionisanja onih koji su kršili zakon.


U Prijedoru, 07.06.2018. godine

S poštovanjem,
PODNOSILAC:
Borislav Radovanović

Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.