уторак, 25. октобар 2016.

FBI priprema “češljanje” korupcije u MUP-u Republike SrpskeDragi moji, upratio sam vijest da stručnjaci FBI dolaze u BiH kako bi domaćim institucijama pomogli u suzbijanju naše najteže “rak rane” KORUPCIJE U INSTITUCIJAMA.

Zašto me ova vijest obradovala?


Prosto, znam kako funkcionišu ovakvi modeli saradnje i da tu uvijek prioritet imaju predmeti protiv visokih funkcionera policije. Tako se mogu nadati da će i moja prijava protiv Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH protiv načelnika  CJB Prijedor Dalibora Ivanića dobiti na značaju, odnosno postati svojevrstan prioritet.

U to „ime“ objavljujem potvrdu Agencije o tome da je predmet zaprimljen, a nakon toga i sadržaj prijave protiv Ivanića.


DOPIS AGENCIJE

Poštovani,

zaprimili smo Vašu prijavu koje će biti analizirana u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

S poštovanjem,

TIM PRIJAVE KORUPCIJE
________________________________________
From: r.borislav1970@gmail.com [r.borislav1970@gmail.com]
Sent: Friday, August 19, 2016 11:15 PM
To: Prijava korupcije
Subject: prijava
SADRŽAJ PRIJAVE:


“Dana 14.03.2016. godine načelnik CJB Prijedor Dalibor Ivanić je zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja, dakle krivičnim djelom, protiv mene u svojstvu podređenog službenika pokrenuo disciplinski postupak iako je znao da nisam počinio disciplinsku povredu koju mi stavlja na teret, niti kakvu drugu zabranjenu ili nedozvoljenu radnju.

U zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka načelnik Ivanić neistinito, te dokazno i činjenično neutemeljeno, tvrdi da sam u tekstovima naslova „Poruka generalu Milomiru Savčiću: Nije srpski ćutati!“ i „SNSD stvara partijsku policiju!?“, objavljenim na mom blogu (Borislav Radovanovic Blog),  „iznosio političke komentare, odnosno nije postupao politički neutralno kako je predviđeno članom 6. stav 1. Zakona o državnim službenicima“.

Iako je nesporno da sam tekstove pisao i objavio u vanradnom (slobodnom) vremenu, i pored činjenice da je teže povrede radne dužnosti propisane Uredbom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti u republičkim organima uprave moguće ostvariti samo prilikom vršenja službe ili tokom radnog angažovanja, načelnik pokreće nezakonit progon protiv mene.

Pri tom grubo krši ustavom i zakonima zajamčene principe na slobodu mišljenja i izražavanja, te pravo na uzbunjivanje javnosti povodom teških oblika nezakonitosti i protivpravnosti unutar državnih institicija  zajamčenih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencijom građanskog prava o korupciji i drugim međunarodnim opštim pravnim aktima koji garantuju prava i zaštitu „uzbunjivača“, a kakve je BiH kao članica Savjeta Evrope implementirala u svoje zakonodavstvo.

Znači, u konkretnom slučaju nastupio sam kao „uzbunjivač“ koji je javnost alarmirao povodom teških oblika kršenja zakona i prava unutar MUP-a RS-e, a montirani postupak načelnik Ivanić je protiv mene pokrenuo zarad sprečavanja daljeg iniciranja adekvatne reakcije društva i javnosti povodom lošeg stanja i teških protivpravnosti unutar jedne od najvažnijih institucija Republike Srpske – MUP-a.

Na kraju ističem da je sporna radnja pokretanja disciplinskog progona povodom javno izrečene kritike na rad institucija (zajamčeno Ustavom RS-e) samo još jedna radnja produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja kakvo Ivanić na moju štetu čini duže od godine (uskraćivao mi je pravo na platu i na zdravstveno osiguranje tokom bolovanja, navodio je ljekare na ovjeravanje neistinitog sadržaja, tvrdio je da sam na bolovanju iako sam redovno vođen na radnim rasporedima i u skladu sa istima javljao se na posao, lažno me prijavljivao za krivično djelo prijetnje, narušavao mi zdravlje i pravo na zdravstvenu zaštitu i ino).

Sa druge strane ponašanje načelnika Ivanića može se podvesti pod teške oblike mobinga.

Pri tom postoji službena dokumentacija iz kakve se jasno vidi sa su ministri Dragan Lukač i Radislav Jovičić, kao i Direktor policije Gojko Vasić, upoznati sa problemima kriminalizacije i korupcije unutar struktura policije, a kakvi su direktno povezani sa nezakonitim postupcima načelnika Ivanića prema meni, te da nisu preduzeli radnje dužnog nadzora i sprečavanja nezakonitosti ili procesuiranja odgovornih.

Zbog takve situacije, te izostanka adekvatne normative o zaštiti „uzbunjivača“ na entitetskom nivou, u narednom periodu namjeravam od nadležnih institucija BiH-e zatražiti zaštitu na kakvu se ova država obavezala kao članica Savjeta Evrope.

Napomena: Ovu prijavu nisam mogao uputiti preko zvaničnog sajta MUP-a RS-e jer im ne funkcioniše pristupna aplikacija.”P.S. Sadržaj prijave odnosi se samo na početak počinjenja krivičnog djela, a ono šta su minister Lukač i načelnik Ivanić činili nakon toga moglo bi ih – ODVESTI U ZATVOR!

Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.