среда, 16. мај 2018.

David „Klinac iz geta“ DANAS ulazi u anale svjetske istorije!Danas u 18,00 časova na dobro znanom mjestu u Banjaluci „PRAVDA ZA DAVIDA“ započinje PRAVNI PRESEDAN nezabilježen u istoriji ljudske civilizacije. Sve šta treba jeste da građani što masovnije dođu i da sa sobom ponesu olovke. Na već pripremljenim unificiranim obrascima krivične prijave da je David UBIJEN (a nikako da se pijan i nadrogiran utopio) građani samo treba da unesu svoje ime ili pseudonim, te da to na skupu predaju radi daljeg prosljeđivanja banjalučkom tužilaštvu. To je tek početak građanske akcije po kojoj procjenjujemo da ćemo tužilaštvu dostaviti najmanje 10 000 prijava, a šta će se jednog dana izučavati na pravnim, kriminološkim, sociološkim i inim  fakultetima diljem svijeta.


Piše: Borislav Radovanović

Danas je 60-i dan od kad je Davor Dragičević policiji prijavio Davidov nestanak. U „rasvjetljavanju“ ovog slučaja okupila se u Republici Srpskoj nikad zabilježena sila „stručnjaka“ i resursa. I za dva mjeseca nema niti jednog jedinog konkretnog rezultata.

Kako je to moguće? Odgovor je vrlo jednostavan: samo zato što tužilaštvo preko 50 dana, suprotno dokazima i pravnoj praksi, uporno odbija ovaj slučaj pravno okvalifikovati kao krivično djelo „Ubistvo“ i pokrenuti istragu onako kako to zakon nalaže. Kad neki zločin želite „zataškati“ onda činite ovakve protivpravnosti i kršenja pravila struke.

Ponašanje najodgovornijih lica tužilaštva i policije budi ozbiljnu sumnju da slučaj samo razvlače dok se narod ne raziđe i dok se javnost ne prestane baviti ovom temom, pa da spis ostave da „skuplja prašinu“. Da se to ne bi dogodilo Davor Dragičević i autor teksta danas će Okružnom tužilaštvu predati prijavu da je nad Davidom Dragičevićem počinjeno krivično djelo „Teško ubistvo“ – za koje je predviđena zatvorska kazna do 45 godina.

Ono šta je ovde pravno skandalozno jeste da prijavu zasnivamo na obdukcionim nalazima i drugim dokazima i činjenicama koje tužilaštvo odavno ima u posjedu. Hajde da im „oprostimo“ par dana potrebnih za proučvanje spisa, ali je neoprostivo da to traje 40-50 dana. Da bi ih „kaznili“ osmislili smo pravni presedan nezabilježen u pravnoj teoriji i praksi u ukupnoj ljudskoj istoriji. Mi skromno predviđamo 10 000 krivičnih ZAKONSKI VALIDNIH krivičnih prijava, a kad objavimo prevode prijava na više stranih jezika, kad to popularišemo na međunarodnom nivou vidjećemo do koje brojke ćemo doseći.

I to je tek prvi od niza pravnih presedana koje ćemo izvesti u ovom predmetu. Kasnije će studiju slučaja raditi više naših prijatelja univerzitetskih profesora i njihovih studenata, kakva će biti dostavljana pravnim, kriminalističkim i inim fakultetima diljem svijeta.

Znači, pokrećemo akciju kakva će našeg Davida „Klinca iz geta“ pozicionirati kao jednog od SVJETSKI POZNATIH SIMBOLA PRAVDE! To istovremeno podrazumijeva da će zajednica „PRAVDA ZA DAVIDA“ ( i naša uvis podignuta pesnica) postati svjetski poznat SIMBOL BORBE ZA PRAVDU. I sve šta onima koji žele doprinijeti tome jeste potrebno jeste olovka i desetak sekundi vremena ukoliko prijave predaju na okupljanjima, ili par minuta ako prijavu šalju poštom.

Nakon današnje promocije obrazaca prijave objavićemo i obrazac i sva potrebna obavještenja kako postupati sa prijavom. Da bi imali pod kontrolom koliko smo prijava stvarno podnijeli (jer u Lepira odavno nemamo vjere), te da bi spriječili bilokakve zloupotrebe, idemo na opciju da mi prikupljamo prijave i predajemo ih tužilaštvu. Svako ko to želi može prijavu poslati direktno tužilaštvu, ali „PRAVDA ZA DAVIDA“ ne snosi nikakvu odgovornost za takve prijave. Zato dajemo preporuku da svako ko odštampa i potpiše prijavu svojim imenom ili pseudonimom to šalje na adresu:

Davor Dragičević
Franca Šuberta 50A
78000 Banja Luka, BiH

Takve prijave ćemo sa popratnim aktom u kom samo mijenjamo datum i broj prijava dostavljati tužilaštvu. Koverte ćemo čuvati kao dupunske dokaze.Svaki prijavitelj koji želi da ga tužilaštvo izvijesti o tužilačkoj odluci na prijavi treba da unese ime, prezime i adresu nastanjenja na za to označenim mjestima u obrascu prijave, te da stavi potpis. Bez obzira koliko hiljada takvih prijava zaprimilo ukoliko tužilaštvo donese naredbu o nesprovođenju ili o obustavljanju istrage – u pravnoj obavezi je da SVAKOG PRIJAVITELJA pismeno izvijesti, te da konkretno obrazloži razloge svoje odluke. I svaki prijavitelj IMA PRAVO ŽALBE (po opet unificiranom obrascu)!

Ukoliko građani ne žele da ih tužilaštvo izvještava, ili ukoliko se boje otkriti svoj identitet, ističemo kako su pseudonimne prijave PRAVNO JEDNAKO RELEVANTNE i obvezujuće. Dakle, dovoljno je da na prijavi napišu „David Dragičević“ (obzirom da je David zaživotno „prijavio“ opasnost), „PRAVDA ZA DAVIDA“ ili kakav im god drago PSEUDONIM. Tu posebno ističemo da tužilaštvu nećemo dostavljati prijave koje sadrže uvredljive ili prijeteće sadržaje. Od članova „PRAVDE ZA DAVIDA“ ne očekujemo neprimjerena ponašanja, jer je to već dokazano izuzetno društveno osvještena zajednica, ali uvijek postoji mogućnost i zloupotrebe javno objavljenih obrazaca.

Dodatne informacije slijede tako da će svako moći doznati sve važne okolnosti onoga šta preduzima uz apostrofiranje da SVAKI GAĐANIN IMA PRAVO da prijavi krivično djelo, tako da za prijavljivanje ne može snositi nikakvu odgovornost ukoliko koristi obrasce prijave koje objavljuje „PRAVDA ZA DAVIDA“. Autor obrasca prijave i ovog teksta je taj koji SNOSI ODGOVORNOST i niko nema potrebe da brine oko toga. Obrasci prijave su kreirani vrlo softicirano i pravno zasnovano, a prijava koju Davor i ja danas podnosimo je ona osnovna prijava, na koju se sve duge oslanjaju. Znači, odlično znamo šta radimo.

Za kraj samo još valja dodati da je ovo tek prvi pravni presedan koji ćemo izvesti oko ubistva našeg Davida, a ubrzo će vaše nebrojeno puta izražene želje da prijavite svima znane pojedince koji su zloupotrebljavali položaj, ometali sitragu, sprečavali dokazivanje, te kao vrhunac sociopatije onako bezobzirno vrijeđali nevinog Davida i njegovog oca Davora, pa i sve nas iz „PAVDE ZA DAVIDA“ prozivali da smo teroristi, plaćenici, izdajnici i šta već nisu činili.

Valjalo je neke stvari istrpiti, ali će pojedinci na kraju „debelo robijati“, pa sve do onih 45 godina koje smo im javno obećali.

„PRAVDA ZA DAVIDA“ danas piše istoriju!

Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.