недеља, 20. мај 2018.

PRESEDAN ZA PRESEDANOM: Želimir Lepir i direktori SRNA i RTRS saučesnici u ubistvu Davida Dragičevića!Danas u 12 časova Davor Dragičević Okružnom tužilaštvu Banja Luka predaje prvih preko 1 000 prijava krivičnog djela „Ubistvo“ nad njegovim sinom Davidom, koje u SAVJESNI GRAĐANI dostavili mu radi daljeg prosljeđivanja tužilaštvu. Već današnji čin predstavlja PRAVNI PRESEDAN nezabilježen u pravnoj teoriji i doktrini na svjetskom nivou.

Istovremeno, Davor čini još jedan nezabilježen pravni presedan –oštećeni i savjestan građanin (autor) Glavnom republičkom tužiocu Mahmutu Švraki formalnim podneskom predlažu da ovaj Glavnog tužioca Želimira Lepira i njegov tužilački tim HITNO udalji od krivičnog predmeta zbog sumnje da su Lepir i bar još jedan tužilac saučesnici u „Teškom ubistvu“ koje „istražuju“, te da formira novi tužilački tim. Nezapamćeno je da roditelj teško razoren ličnom tragedijom i pravni laik odgovornom licu tužilaštva mora predlagati službene radnje koje je ovaj BIO U PRAVNOJ OBAVEZI PREDUZETI prije najmanje 30 dana.

No, presedan za presedanom: Davor Dragičević istim podneskom Glavnom republičkom tužiocu ukazuje da je na saopštenje MUP-a kojim prijeti „krivičnim prijavama sudovima“ BIO DUŽAN Ustavnom sudu RS podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti. Posebno kad su javne ustanove SRNA I RTRS objavama kako su protiv Davora Dragičevića i Slobodana Vaskovića već podnesene „krivične prijave“ (uz punu svijest da su u pitanju parnične tužbe) uključile se u protivpravno i masovno zastrašivanje građana.

Mahmut Švraka je propustio dužnu radnju zaštite građana od protivustavnog, nezakonitog i masovnog zastrašivanja građana od strane SAUČESNIKA U UBISTVU Davida Dragičevića (sad uključujući i odgovorna lica SRNA i RTRS!) i umjesto njega građane mora štititi (kako zna i umije) Davor Dragičević. Ko svjesno i vino pomaže saučesnicima u ubistvu da počinioci i saučesnici izbjegnu krivičnu odgovornost i sam postaje saučesnikom u krivičnom djelu, a to su direktori SRNA I RTRS!

SADRŽAJ PODNESKA REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU:


"REPUBLIČKO TUŽILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE
-       Glavni republički tužilac Mahmut Švraka

PREDMET:  Prijedlog formiranja novog tužilačkog tima u krivičnom predmetu
                    „Teško ubistvo“ na štetu Davida Dragičevića

VEZA:        Naša prijava Okružnom tužilaštvu Banja Luka od 17.05.2018. godine
  
U svojstvu oštećenog-prijavitelja i savjesnog građanina-prijavitelja krivičnog djela „Teško ubistvo“ protiv nama nepoznatog (samo formalno!) počinioca na štetu Davida Dragičevića iz Banja Luke predlažemo da:

Glavni republički tužilac primjenom ovlaštenja propisanih Zakonom o javnim tužilaštvima HITNO krivični predmet oduzme Glavnom tužiocu OT Banja Luka Želimiru Lepiru i sadašnjem tužilaškom timu, da istima HITNO naredi obustavljanje svih radnji po predmetu, te da formira novi tužilački tim koji će po predmetu preduzimati dalje radnje iz nadležnosti tužilaštva.

Prije negoli obrazložimo ovakav prijedlog upozoravamo Glavnog republičkog tužioca da ne ponavlja greške Glavnog tužioca Želimira Lepira u smislu da ovaj prijedlog odbije kao NEDOZVOLJEN. Upravo bi nas zanimalo mišljenje Vrhovnog suda RS o tome da li je dozvoljeno jednom konobaru, ocu razorenom ličnom tragedijom i teškim nezakonitostima službenih lica tužilaštva i policije, predlagati Glavnom republičkom tužiocu da preduzme DUŽNE RADNJE U DOMENU ZAKONOM DODIJELJNIH MU OVLAŠTENJA I NADLEŽNOSTI kakve je ovaj BIO U PRAVNOJ OBAVEZI preduzeti prije najmanje 30 dana. Ukoliko Glavnog republičkog tužioca zanima osnovanost naših navoda može to doznati jedino čitajući odluku Vrhovnog suda.

U obrazloženju ovog HITNOG prijedloga ističemo kako smo na temelju nama dostupnih dokaza, činjenica i saznanja uspostavili „osnov sumnje“ da su Glavni tužilac OT Banja Luka Želimir Lepir (nesporno!) i pojedini tužioci sadašnjeg tužilačkog tima saučesnici u krivičnom djelu „Teškog ubistva“ nad Davidom Dragičevićem. Saučesništvo se ispoljava na način zloupotrebljavanja službenog položaja ili ovlaštenja u svrhu pomaganja neposrednom izvršiocu (po našim saznanjima više njih) i drugim saučesnicima poslije učinjenog krivičnog djela.

Zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja u vezi sa pomaganjem učiniocima i drugim saučesnicima krivičnog djela do sad su prema prikupljanim dokazima, činjenicama i saznanjima materijalizovane u dvije dimenzije inkriminisanog ponašanja i to:
Prvo, u domenu pomaganja učiniocima krivičnog djela i drugim saučesnicima u izbjegavanju krivičnog progona na način da se usmrćenje Davida Dragičevića pravno okvalifikuje kao zadesna smrt i pored vrlo jasnog „osnova sumnje“ da je u pitanju krivično djelo „Teško ubistvo“.

Drugo, da se (SVJESNO I VINO!) kršenjem propisanih procedura ključni dokazi krivičnog djela (obdukcioni nalazi i vezana dokazna sredstva, dokazi sa uviđaja, video zapisi, svjedočenja i ino) kompromituju u cilju da ih sud odbaci kao sporne u slučaju eventualnog suđenja neposrednim učiniocima i saučesnicima. Ovo je od prvih službenih radnji činjeno u slučaju da ne uspije primarna zamisao kvalifikovanja nespornog krivičnog djela kao zadesne smrti, a kako bi svi učinioci i saučesnici u slučaju procesuiranja izbjegli krivičnu odgovornost ili bar značajno umanjili izrečene kazne.

Obzirom da je ovaj podnesak tek prijedlog onoga šta smatramo da je Glavni republički tužilac BIO U PRAVNOJ OBAVEZI preduzeti prije duže od mjeseca nemamo obavezu iznositi dokaze svojih navoda. Dokaze nećemo prezentovati zbog sumnje da se i Glavni republički tužilac potencijalno (!) nalazi u inkrimisanoj sprezi sa ostalim učiniocima i saučesnicima. To naprosto temeljimo na činjenici da je sa pozicije funkcije koju obavlja i stručnih znanja i iskustva koje ima mogao spoznati nezakonitosti koje čine njegovi podređeni. Ukoliko ih je mogao spoznati jedan konobar teško pogođen ličnom tragedijom, ili jedan kriminalista, bivši kriminalistički inspektor koji se ovakvim slučajevima nije bavio desetak godina, i sve sa pozicije da nam nije dostupan krivični spis i uvid u službenu dokumentaciju, onda se Glavni republički tužilac nikako ne može braniti time da nešto eventualno nije znao, ili bar mogao znati (obavezujuća kvalifikacija).

Teška kršenja zakona i pravila struke Glavni tužilac Želimir Lepir je činio prilikom informisanja Narodne skupštine RS na posebnoj sjednici posvećenoj ovom krivičnom djelu, te pred javnošću. Samo primjera radi ističemo kako je gospodin Lepir javno priznao da je sa jednim političarom imenovanim na funkciju ministra (Lukačom), koji nema status službenog lica i pravo da se protivpravno miješa u rad organa krivičnog gonjenja, komunicirao o pitanjima ovog krivičnog predmeta. Tužilac Lepir se pred parlamentom vrlo decidno ogradio od navoda pravnog laika Davora Dragičevića oko pitanja težine nanesenih povreda, a „previdio“ kad ministar Lukač u plućima nađen muljovit vodeni sadržaj predstavljao kao dokaz da se David Dragičević utopio baš u Crkvini (šta je i obducent Karan pred Anketnim odborom NS RS ocijenio kao notornu glupost ili čist idiotizam, više navoda ministra je okvalifikovao takvim riječima, pa bez stenograma ne možemo dati precizan citat). Kao vrhunac kršenja pravnih obaveza ističemo da tužilac Lepir nije našao za shodno da se ogradi od navoda ministra Lukača kako američka ambasada u BiH posredno instrumentalizuje oca ubijenog Davida za rušenje institucija i same Republike Srpske, ili da jasno obrazloži kako brojni ministrovi navodi nemaju nikakve veze sa krivičnim predmetom i onim šta radi njegovo tužilaštvo. Obzirom da narodni poslanici nisu imali uvid u službenu informaciju nadležnog organa koju je ministar prezentovao, a po NEČINJENJU tužioca Lepira, mogao je cio parlament (eventualno!) zaključiti kako to vjerodostojno stoji u informaciji državnog organa dostavljenoj ministru radi informisanja parlamenta i/ili kako se sa tako teškim subverzivnim dejstvima protiv Republike Srpske doista bavi OT Banja Luka kroz predmet Davida Dragičevića.

No, prednji navodi su samo orjentacione prirode protivpravnog ponašanja Glavnog tužioca lepira, dok ćemo se konkretnim dokazima počinjenih nezakonitosti baviti u okviru podnošenja prijava počinjenih krivičnih djela. Obzirom na dosadašnje ponašanje Republičkog tužilaštva i NEPREDUZIMANJE DUŽNIH RADNJI očigledno ćemo ponovo morati sami procesno djelovati, baš kao što smo bili primorani da podnošenjem prijave tužilaštvo obavežemo da nas i za deset godina daljeg neosnovanog odugovlačenja MORA IZVIJESTITI o tužilačkoj odluci spram date kvalifikacije krivičnog djela.
U konačnici da ovde imamo višestruku i višeslojnu inkrimisanu spregu tužilaca i policije (pa i političara poput ministra Lukača) vidimo iz činjenice da u odnosu na javno emitovanu „kriminalističku verziju o nespornoj zadesnoj smrti“ načelnika Darka Ilića, koja je već dosegla nivo „osnovane sumnje“ u pogledu nezakonitog i saučesničkog pravnog kvalifikovanja NESPORNOG krivičnog djela kao zadesa, još uvijek tužilaštvo nije našlo za shodno da bar sasluša Ilića i upita zašto je lagao. Ko da ga upita – ostali njegovi saučesnici? Uostalom, da li je preduzeta samo jedna jedina krivičnnoprocesna radnja istraživanja oko pitanja da li su službena lica policije u Davidovu odjeću podmetnula predmete iz kuće koja u kritično vrijeme nedvosmisleno NIJE POKRADENA? Moguće je postaviti na desetine ovakvih pitanja, ali poenta je da elementarno logički ne možemo očekivati da pojedini saučesnici procesno djeluju prema drugim saučesnicima.

Za kraj ističemo kako je HITNOST u realizaciji ovog prijedloga nužna zbog ozbiljne sumnje da će direktni počinioci krivičnog djela, vrlo izvjesno službena lica policije, „predati se“ svojim saučesnicima u realizaciji druge prednje prezentovane varijante izbjegavanja krivične odgovornosti svih odgovornih i izvesti jedan nezapamćen „pravosudni cirkus“ oko ubistva Davida Dragičevića – za kog je već danas nesporno da nije bio ni alkoholisan, ni nadrogiran. A nije se ni „samoutopio“!

Obzirom kakvu vjeru imamo u rad čelnika organa krivičnog progona već smo se obratili nadležnim tijelima (Predsjednišvo i MIP BiH) radi iniciranja formiranja istražne komisije Savjeta Evrope zbog masovnog zastrašivanja savjesnih građana i uzbunjivača, a  posebno prema zajednici „PRAVDA ZA DAVIDA“. Glavnom republičkom tužiocu je očito „promaklo“ saopštenje MUP-a RS-e da će protiv Davora Dragičevića i ljudi oko njega (300 000 savjesnih građana i uzbunjivača) biti podnošene „krivične prijave sudovima“ (po kom zakonu?) i da će svako svoje navode „morati potkrijepiti materijalnim dokazima“. To što se ovde građanima u cilju zastrašivanja sugeriše da će, suprotno našem zakonodavnom okviru, morati dokazivati nevinost i nekako bi prihvatili obzirom na nakaradnost sistema u kom živimo, ali kako da nepovjerenje kao emociju pretočimo u materijalne dokaze doista nam nije poznato. Nauka nije dostigla takav nivo razvoja da bi nam omogućila fizičko materijalizovanje emocija, pa tako naprosto nam nije data bilokakva mogućnost da se branimo od zaprijećenog progona. 

I to se čini U FORMI OPŠTEG PRAVNOG AKTA gdje je Glavni republički tužilc odavno bio U PRAVNOJ OBAVEZI zatražiti zaštitu zakonitostii od Ustavnog suda RS. Pošto Glavni republički tužilac do danas nije učinio ono šta je u ovom slučaju bio PRAVNO OBAVEZAN UČINITI, moraćemo i to inicirati validnim podneskom. No, kad SRNA I RTRS, uz punu svijest da su u pitanju parnične tužbe, javnost obmanjuju navodeći da su podnesene  protiv Davora Dragičevića i Slobodana Vaskovića "krivične prijave" direktno produkuju dalje protivustavno, nezakonito i masovno zastrašivanje građana od strane saučesnika u krivičnom djelu. Time i direktori SRNA i RTRS postaju saučesnici, a Glavni republični tužilac na sva ta teška kršenja nacionalnog i međunarodnog prava "blagonaklono" i nijemo gleda, baš kao što je „nijemo odgledao“ onu pres konferenciju MUP-a, koja je izvorišno produkovala današnje masovno nepovjerenje građana u institucije, potpuno svjestan da Darko Ilić čini krivično djelo!

Pored toga, zbog nepovjerenja u čelne ljude organa krivičnog progona Republike Srpske bili smo primorani obezbijediti i „osnov sumnje“ da je ubistvo Davida Dragičevića u vezi sa djelovanjem organizovanog kriminala, odnosno za podnošenje prijave prema  za to nadležnom državnom tužilaštvu. Dokaze potrebne za takav „osnov sumnje“ imamo, a da li ćemo se i kome obraćati ovisi o odlukama nadležnih institucija Republike Srpske.

U Banjaluci, dana 22.05.2018. godine

OŠTEĆENI/PRIJAVITELJ:
Davor Dragičević


SAVJESNI GRAĐANIN/PRIJAVITELJ:
Borislav Radovanović"
Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.