понедељак, 28. мај 2018.

Organizatori ubistva Davida Dragičevića pripremaju novi državni udar (DOKAZI I ČINJENICE)Danas ekskluzivno otkrivam tajnu koja je dugo intrigirala javnost: Ko su članovi „novog policijskog tima“ Siniše Kostreševića, od kog ponajviše strepe svi odgovorni za ubistvo Davida Dragičevića. Čak otkrivam pojedinosti tako dugo od javnosti uspješno skrivanih službenih aktivnosti tima.

Idem i korak dalje – da li je „novi ekspertski tim“ Siniše Kostreševića već riješio zločin, ali zbog situacije koju su produkovali Lukač, Ilić, Ćulum, Lepir i Vrećo ne smiju (javno im je zaprijećeno!) da pohapse ubojice i saučesnike? Neće da rizikuju da saučesnici u zločinu „vode istragu sami protiv sebe"!

Pa još jedan korak: da li je „stari tim“ Darka Ilića saučestvovao u tome da se očigledno ubistvo  Davida Dragičevića lažno i nezakonito procesuira kao zadesno utapanje? Šta je tako STRAVIČNO načinio taj "stari tim" da se danas TRESE REPUBLIKA STRPSKA?

I, PITANJE SVIH PITANJA:  Priprema li Dragan Lukač NOVI DRŽAVNI UDAR samo kako bi izbjegao 45 godina robijanja? Ili, da li je Dragan Lukač planirao počiniti novi državni udar mnogo prije ubistva Davida Dragičevića? Da bi doznali odgovor na posljednje pitanje morate pročitati cio tekst - do zadnje rečenice.Piše: Borislav Radovanović

Kad doznate koje sve „policijske zvjerke“ je u svom timu okupio Siniša Kostrešević shvatićete zašto su svi koje je Anketni odbor saslušavao ispoljavali onakvu nervozu, strah, pa sve do javno viđene histerije ministra Dragana Lukača. No, zahvaljujući sopstvenoj budalaštini važni „dokazi“ NJEGOVE KRIVIČNE ODGOVORNOSTI završili u dokaznoj građi „PRAVDE ZA DAVIDA“ i čekaju da budu uručeni kome treba.

To što su brojne medijske kuće iz kojekakvih svojih razloga držale „medijski mrak“ nad ispitivanjima od strane članova Anketnog odbora ispred „PRAVDE ZA DAVIDA“ ispostavilo se odličnim. Tako redom ispitanici pojma nisu imali šta su svjedočili njihovi prethodnici (a tako ih je zanimalo!). Vidim da se neke stvari od toga već objavlju, no meni se ne žuri obzirom da imam pod kontrolom one najvažnije stvari i dešavanja, a ovaj tekst će to jasno pokazati.

Zato, vratimo se na sastav tog „novog ŠTRAŠNOG policijskog tima“ koji je okupio Siniša Kostrešević. Kad saopštim ko je sve u tom „novom timu“ biće mnogo jasnije zašto se Kostreš samo onako zagonetno smješkao i krajnje relaksirano odgovarao na pitanja članova Anketnog odbora. Ono šta mnogi nisu shvatili jeste da je članovima Odbora davao stručna mišljenja i preko onoga šta su pitali. Normalno, poštujući tijelo vlasti koje je od njega zatražilo informacije potrebne za shvatanje problema i u nastojanju da što više pomogne u okviru onoga koliko mu to zakon dozvoljava.

Zašto su se drugi onako dramatično ponašali upravo je analogno sa opuštenošću Siniše Kostreševića. Obzirom da svi pravosudno-policijski „mangupi“ (postoji pravna definicija termina „mandup“ od prije dva vijeka) odlično znaju kakve sve zvjerke je Kostrešević okupio u „novom timu“ – njihov strah je sasvim razumljiv. Elem, da vas više ne mučim ekspresno prelazim na imena i funkcije članova „novog tima“.

Da budem iskren pojma nemam, niti me to uopšte zanimalo – ali sam ispitivanjem Želimira Lepira oko izuzeća službenih lica iz krivičnog postupka slučajno otkrio zagonetku koja je i mene dugo intrigirala. I onda se sve uklopilo do novoa potpunog shvatanja kako se Kostrešević u stvari poigrava sa ostalim akterima istrage.

Vjerujte: stvar je toliko fantastična da otkriva mnogo, MNOGO VEĆU TAJNU od toga ko poimenično čini „novi tim“. Ono šta niko nije očekivao jeste činjenica da nema nikakvog „novog tima“. Kad je Kostrešević imenovan za šefa pregledao je šta su uradili i prikupili već angažovani inspektori i krim. tehničari, zaključio da su odlično obavili posao, te na personalnom planu bukvalno ništa nije mijenjao. Lepir je tako razjasnio i Kostreševićevo objašnjenje kako „novi/stari tim“ SAMO PRIKUPLJA DOPUNSKA OBAVJEŠTENJA.

Jeste li shvatili poentu? Naši policijski profesionalci su i pod „komandom“ Darka Ilića odradili sve šta treba činiti u ovakvom slučaju i to visoko profesionalno. Za manje od pet dana prikupili su preko 180 dokaza i obavještenja, šta samo po sebi ukazuje da su ljudi radili danonoćno, da su se iscrpljivali do nivoa koji treba JAVNO POHVALITI.

To što je njihov šef uglavnom sjedio i kafendisao sa ministrom i direktorom ljudi su koristili da odrade ono šta im zakon i struka nalažu, ono za šta ih građani plaćaju. I svi su redom pred Anketnim odborom isticali kako je tužilaštvu dostavljen veliki broj dokaza i obavještenja, a to je rezultat vrijednog rada inspektora i krim. tehničara.

I sad dolazimo do apsurda cjelokupne situacije. To šta su ljudi odradili dostavljeno je tužilaštvu, ali bez pravne kvalifikacije. Policija uvijek nastoji okvalifikovati krivično djelo zbog svojih statistika, analiza, evidencija i niza drugih potreba. Zašto u ovom slučaju nije data pravna kvalifikacija?

E na tom pitanju leži kvaka svih sadašnjih problema. Inspektori su tužilaštvu izvještaj dostavili TRI DANA NAKONI „Ilićevog konferendisanja“. Ministar i direktor policije oba su se svojski potrudila da Ilićevu „verziju o NESPORNOM (samo)utopljenju pijanog i nadrogiranog kradljivca, bez elemenata krivičnog djela“ javno potvrde prije podnošenja izvještaja tužilaštvu. I šta je inspektorima preostalo nego da samo dostave izvještaj o preduzetim radnjama i prikupljenim dokazima.

Uostalom, prilikom sačinjavanja izvještaja znali su za jednu od teških sistemskih anomalija primjene našeg Zakona o krivičnom postupku (ZKP). U ZKP-u striktno stoji da tužilaštvu izvještaj dostavljaju postupajuća službena lica policije, ZNAČI INSPEKTORI koji su neposredno preduzimali radnje dokazivanja. To što „mangupi“ sistemski krše ZKP evo već 15 godina biće razriješeno u slučaju Davida Dragičevića i to od strane Vrhovnog suda RS. To je javno obećanje!

Policijski rukovodioci sebi deceniju i po NEZAKONITO daju za pravo da se potpisuju kao podnosioci izvještaja, pa čak da i kvalifikuju krivična djela umjesto onih koje je zakonodavac za to primrno ovlastio – POLICIJSKE INSPEKTORE. Kad policijski rukovodioci budu izvodili radnje dokazivanja i potpisivali se na službenu dokumentaciju, onda će moći i davati pravne kvalifikacije i potpisivati izvještaje tužilaštvu. Normalno, nakon odluke Vrhovnog suda u predmetu Davida Dragičevića (još jedan pravni presedan). 

To što im nije omogućeno (javnim zastrašivanjem) da slučaj prijave kao „Teško ubistvo“ odgovaraće njihovi pretpostavljeni, ali su se zato inspektori svojski potrudili da im se u startu OSVETE  – prikupljanjem što više dokaza i obavještenja.

I sad dolazimo do KLJUČA RJEŠAVANJA Davidovog ubistva. Na jednoj strani Siniša Kostrešević je članovima Anketnog odbora jasno obrazložio kako bi on Davidovo stradanje u ovoj fazi postupka okvalifikovao kao ubistvo, da bi se potom složio sa mojim mišljenjem da je predmet najbolje okvalifikovati kao „Teško ubistvo“. I to vođen istom logikom kojom smo Davor i ja išli u prijavi koju smo podnijeli.

Apostrofiram: Siniša Kostrešević je po preuzimanju tima pregledao spis i na bazi onoga šta je zatekao zaključio da su već angažovana službena lica dobro odradila posao, te ih uputio da samo nastave u tom pravcu – u pravcu dokazivanja „Teškog ubistva“. Ovim dolazimo do pitanja: zašto smo Davor i ja tražili smjenu Lepirovog tužilačkog tima i da Mahmut Švraka formira novi tužilački tim. Čak je upitno: da li mu uopšte treba tim ili je u ovoj fazi postupka dovoljan SAMO JEDAN, ALI VRIJEDAN I POŠTEN TUŽILAC?

Niko ovde nije naivan i odlično se zna zašto tražimo Lepirovu smjenu i MOMENTALNO UDALJVANJE OD PREDMETA. Pred Anketnim odborom Želimir Lepir je jasno kazao kako je on RAZMATRANJEM IZVJEŠTAJA POLICIJSKOG TIMA, jednog te istog, ODMAH OCIJENIO kako je tu u pitanju ZADESNO UTOPLJENJE (znači: nema krivičnog djela). Čak se „pohvalio“ kako bi on već donio narednu o nesprovođenju istrage (pravno zakapijao da nema krivičnog djela), ali da kao „iskusan krivičar“ želi da otkloni bilokakvu "sumnju".

Reče čovjek da nema krivičnog djela, nego da se David utopio, a onda sam ga malo „kriminalistički provozao“ i naveo da dva puta ponovi kako je nad Davidom NESPORNO POČINJENO KRIVIČNO DJELO. Čekam stenogram, pa da to predstavim i kao dokaz. Aloooooo Želimire Lepire: krivičnog djela ili ima ili nema! Ne može u samo pola sata biti i ne biti! Manimo se Hamleta.

Ništa se tu spektakularno nije desilo osim što se Lepir malo pogubio usljed postavljenih pitanja i zna se čime uzrokovane nervoze, pa je demantovao sam sebe. Ili, bolje je reći, bio je prezentovanim činjenicama PRINUĐEN reći istinu – David se nije utopio, nego je ubijen! Nije on to izrekao takvim riječima, ali ćemo ono šta je doista izrekao raspravljati na sudu, a sve uz transkripte kao NEOBORIVE DOKAZE (za se neko smije usuditi da izražava sumnju spram dokumenata parlamenta).

Na kraju sam mu samo pojasnio da to što sam ga nazvao saučesnikom u ubistvu ima svoju težinu odgovornosti PO NAS OBOJICU. Kao pravnici mi se ne možemo „vaditi“ na neznanje, odnosno oba znamo da se u pravu čak i zarez ili tačka u nekom dokumentu dobrano važu.

Što se tiče saučesničke odgovornosti Želimira Lepira u ubistvu Davida Dragičevića možemo samo raspravljati o detaljima, a ČINJENICA je neumoljiva – on će debelo odgovarati i njegovo „iskustvo krivičara“ biće mu najteža kvalifikatorna okolnost. Sad čekam poteze Mahmuta Švrake – da se preciznije odredim kako njega nadalje pravno tretirati: kao nosioca pravosudne funkcije ili kao saučesnika?

Da, za kraj, rezimiramo suštinu problema. Na jednoj strani imamo policiju koja stoji na stanovištu da je David Dragičević ubijen. Tu samo podsjećam da Lukač, Ćulum i Ilić nisu policija nego saučesnici u ubistvu, a dobro se zna KO JE POLICIJA! Na „suprotnoj strani“ imamo Lepira i Vreću, još dva saučesnika, koji policiju DVA MJESECA ometaju da riješi ovo ubistvo po već poznatom standardu – za par dana.

Kostreševiću se nigdje ne žuri jer svakog dana saučesnici se sve više sami zakopavaju u sopstvenom glibu krivične odgovornosti. I to korespondira sa interesom „PRAVDE ZA DAVIDA“ da svi odgovorni budu najstrože kažnjeni. Trenutno smo svi skupa fokusirani na Mahmuta Švraku.

Elem, pitanje svih pitanja glasi: zašto policijski inspektori „starog/novog tima“ još uvijek nikog nisu uhapsili (ono šta svima promiče)? Odlično se zna praksa policije da osumnjičene uhapsi, drži 24 sata i kriminalistički i dokazno obrađuje, a onda uz izvještaj prosljeđuje tužilaštvu? Zašto inspektori nisu nikog od potencijalnih osumnjičenih uhapsili, nego su samo prikupljene dokaze i obavještenja proslijedili tužilaštvu?

Odgovor na prednje pitanje svi znaju: Ilić, Lukač i Ćulum su im javno „poručili“ da ne smiju nikog uhapsiti. Javno su zastrašivali inspektore! Na koji način su to Lukač, Ilić i Ćulum izveli svi su mogli vidjeti – tako što su umjesto i prije inspektora „dali pravnu kvalifikaciju“ da tu nema krivičnog djela.

Koji inspektor bi se usudio uhapsiti ubojice Davida Dragičevića kad OČIGLEDNO VIDI KO SU SAUČESNICI U NJEGOVOM UBISTVU? U stvari to je tek sekundarno pitanje. Glavno pitanje glasi: koji inspektor bi se u ovakvim okolnostima uopšte usudio da Davidovo stradanje istražujekao krivično djelo ubistva? Nisu inspektori budale (odavno to pišem), a najmanje naivan u svemu je Siniša Kostrešević. On samo čuva svoje ljude, a odlično zna da oni rade sve šta treba i kako treba.

Da ne ulazim u pravne i kriminalističke finese stvar ću pozicionirati ovako: saučesnici (a poneki i naredbodavci) Lukač, Ilić, Ilić, Lepir i Vrećo odlično znaju da policija ovakve slučajeve rješava između tri i sedam dana – samo zato su izašli sa onom konferencijom za štampu i sutradan davali onakve izjave. IZVRŠILI SU JAVNO ZASTRAŠIVANJE INSPEKTORA DA SE SLUČAJNO NE BI USUDILI HAPSITI DIREKTNE POČINIOCE, A NJIHOVE „VOJNIKE“ (DOKAZ SAUČESNIŠTVA)!

Eto vam i objašnjenja zaŠto danas Lukač javno prijeti Anketnom odboru, odnosno Narodnoj skupštini Republike Srpske. Eto vam i dokaza zašto mene pokušava predstaviti duševnim bolesnikom i anarhistom.

Anketni odbor je, iako mu to nije bio ni cilj, ni zadatak, PRIKUPIO PRVE DOKAZE SAUČESNIŠTVA SVIMA ZNANIH POJEDINACA, a sad je tek pitanje tehnikalije da to i NESPORNO UTVRDI. Od početka rada Anketnog odbora razmatrana je opcija da se pojedinci pozivaju i VIŠE PUTA, a sve dok se stvari ne razjasne do nivoa JEST ili NIJE. Da bi stvar nedvosmisleno iskristalisali dovoljno je da pojedincima samo postavimo još nekoliko pitanja i to takvih da odgovori mogu biti samo sa DA ili NE.

Znaju to saučesnici u ubistvu Davida Dragičevića i samo zbog toga su spremni POČINITI JOŠ JEDAN DRŽAVNI UDAR PROTIV REPUBLIKE SRPSKE I BOSNE I HERCEGOVINE! PONAVLJAM: PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE, A ZNA SE ŠTA TO SVE PODRAZUMIJEVA!

P.S. Pripremanje državnog udara od strane Dragana Lukača sam PRIJAVIO KOME TREBA mnogo prije ubistva Davida Dragičevića!Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.