четвртак, 14. децембар 2017.

"KORT policija" protiv KORT robova

EKSKLUZIVNO objavljujem reagovanje bivše radnice „KORT markta“, Biljane Ćurčije, upućeno ministru policije Draganu Lukaču.

Doznajte ŠOKANTNE DETALJE torture direktora nad radnicima, policijskog obespravljivanja, te pokretanja medijskog linča protiv žrtve zločina. Zbog ovakvih stvari MUP sam nazvao „KORT policijom“!


Reagovanje Biljane Ćurčuja:

Biljana Ćurčija
Svetosavska bb
Kozarska Dubica


MUP RS
- Ministar n/r

(Putem PU Prijedor)


PREDMET: Reagovanje na javno saopštenje

Obraćam se Naslovu povodom neistina i vrijeđanja ugleda i časti objavljenih na moju štetu na sajtu MUP RS saopštenjem naslova „Zloupotrebom položaja odgovornog lica pričinjena materijalna šteta pravnom licu i radnicima“ od 13.12.2017. godine.

Sporna objava rezulitirala je medijskim linčom kakvom sam neskrivljeno izvrgnuta nakon što štampani i elektronski mediji prenose Vaše saopštenje koje sadrži neistine, te duboko vrijeđa moja prava, ugled, čast i traumatizira me tokom liječenja radi saniranja trauma koje su mi proizveli moji poslodavci iz „KORT marketa“.

Ističem kako su državni organi zakonski obavezni javnost izvještavati istinito i objektivno, a u spornom saopštenju iznesene su notorne neistine i sa dovoljno podataka da građani Kozarske Dubice, regiona i preduzeća „Frukta trejd“ mogu prepoznati da je riječ o meni. Zato tražim da se sporna objava ukloni, te da na sajtu MUP RS objavite sadržaj ovog reagovanja.

U obrazloženju ovakvog reagovanja pod punom krivičnom, materijalnom i disciplinskom odgovornošću tvrdim da sam ja lično, kao i drugi zaposleni „KORT marketa“ („Frukta trejda“), neskrivljeno izložena teškom zlostavljanju kakvo sadrži niz krivičnih djela. Upravo kako bi izbjegli odgovornost za počinjena krivična djela odgovorna lica „KORT marketa“ su podnijela lažnu prijavu krivičnog djela protiv mene i drugih zaposlenih.

Ovom prilikom obavještavam Vas da je od mene i drugih zaposlenih u „KORT marketi“ traženo da potpišemo mjenična zaduženja čak do 300 000 maraka. Kada smo to odbili u objektima gdje smo zaposleni uslijedio je vanredni popis i pod izrazito nepravilnim okolnostima ustanovljena je materijalna šteta, odnosno manjak.

Postupajuća službena lica policije izričito su odbijala da se bave mojim navodima o tome kako su radnici prisiljavani da potpišu mjenična zaduženja, te da je sporni popis uslijedio samo kako bi iz preduzeća istjerali one koji se odbijaju na ovakav pravno sumnjiv način zadužiti, te dovesti druge koji će to prihvatiti na sopstvenu štetu.

Međutim, način na koji sam istjerana iz preduzeća je stvarni razlog podnošenja krivične prijave protiv mene. Od strane odgovornih lica preduzeća pretrpila sam teška krivična djela i ovom lažnom prijavom pojedinci nastoje izbjeći krivičnu odgovornost. Žalosno je što im policija u tome pomaže.

Konkretno, dana 04. oktobra 2017. godine pozvana sam u skladišni prostor objekta „KORT market“ u Dubici, gdje sam od strane direktora Duška Lješića, Saše Mojevića i Danijele Jokić, pravnika Dalibora Stanića i radnika Vladimira Bundala protivpravno lišena slobode i mimo moje volje preko dva sata držana u tom prostoru.

Uz teške uvrede, prijetnje i zastrašivanje od mene je traženo da odmah namirim 3 000 maraka manjka, uz obrazloženje da će ostali zaposleni namiriti ostatak do 6 400 maraka koliko je navodno utvrđeno da iznosi manjak. Odgovorila sam da nemam taj novac, te da ne snosim nikakvu odgovornost za „manjak“.

Na to pomenuta lica nastavljaju sa činjenjem krivičnog djela „iznuda“ (vezano za krivično djelo „protivpravno lišenje slobode“) tako što prijetnjama i grubim uvredama pokušavaju primorati me da potpišem izjavu kako ću preduzeću nadoknaditi 3 000 maraka.

Kad sam odbila potpisati ovakav iznuđen akt započinje fizičko zlostavljanje. Duško Lješić pokušava da mi otme torbicu sa namjerom da mi oduzme ključ od mog privatnog vozila, gdje objašnjava da će prodajom vozila nadoknaditi štetu. Pošto sam se opirala otimanju torbice direktor Lješić uzima sa stola bocu od soka i njome zamahuje u pravcu moje glave prijeteći da će me udariti ako ne potpišem.

Kako sam i dalje odbijala potpisati izjavu pomenuti Lješić me hvata za rukav i silom vuče po skladištu, te zatvorenom pesnicom zamahuje prema mojoj glavi uz prijetnju da će me udariti. Znači, kad je Lješić u pitanju imamo krivična djela „protivpravno lišenje slobode“, „iznuda“ i „ugrožavanje sigurnosti“ ozbiljnim prijetnjama uz fizičko nasilje.

I drugi pomenuti akteri se slično ponašaju. Tako mi Saša Mojević zbog odbijanja da potpišem izjavu prijeti krivičnom prijavom i da će mi on i pravnik Stanić „napakovati neke stvari da se 10 godina neću moći oporaviti“. Eto pokazalo se da su njegove prijetnje bile stvarne.

Ni Danijela Jokić, iako žensko, nije se ponašala ništa primjerenije. Udarala je šakom o sto, prijetila mi, te me nazovala krmačom, lopovom, đubretom, a sve da me primora da potpišem izjavu.

Nakon dva sata opisane torture pozlilo mi je i istrčala sam do toaleta i povratila. Lijeva strane mi je bila potpuno obamrla i teško sam stajala. Međutim, navedena lica me ponovo vraćaju u skladište i nastavljaju sa torturom. Već sam bila u polusvjesnom stanju i nisam zapamtila šta se dalje dešavalo.

Vjerojatno kad su shvatili da bi moje stanje moglo prouzrokovati teže posljedice pustili su me iz prostora u kom su me držali mimo moje volje. Sjećam se samo da je Lješić stegnutih usta unosio mi se u lice i prijetio da ću morati nadoknaditi manjak.

Od posljedica pretrpljenih trauma i straha ni narednih dana nisam se osjećala dobro, pa sam zatražila medicinsku pomoć. Prvo su sanirani ozbiljni poremećaji rada srca i povišenog krvnog pritiska, a trenutno sam podvrgnuta psihijatrijskom tretmanu.

Moji zlostavljači su u trenucima mog teško narušenog zdravstvenog stanja protiv mene proveli nezakonit disciplinski postupak i dali mi otkaz. Zbog opisanih nezakonitosti obratila sam se nadležnim inspekcijskim organima, te poslodavca obavijestila da ću protiv odgovornih podnijeti krivičnu prijavu. Upravo kako bi izbjegli odgovornost za gore opisana krivična djela i teške posljedice pojedinci protiv mene podnose lažnu krivičnu prijavu i terete me za nepostojeća krivična djela.

U daljem moram posebno prigovoriti na ponašanje službenih lica policije, pa i tužilaštva, povodom prijave mojih zlostavljača. Već po brzini i načinu postupanja vidi se da službena lica nastoje abolirati stvarne počinioce krivičnih djela, a okriviti žrtve. I nisam samo ja podvrgnuta sličnoj torturi i nezakonitom krivičnom progonu, nego i drugi zaposleni koji su se našli na meti moćnika iz „KORT“-a.

Osim što su službena lica policije po prijavi „KORT“-a postupala ažurno kao da je u pitanju teroristički napad, nakon „ekspresne istrage“ povrijeđena su moja prava na odbranu u krivičnom postupku. Prvo, ja do današnjeg saopštenja objavljenog u medijima nisam znala za šta se teretim i na bazi kojih dokaza.

Prilikom saslušanja inspektori su mi samo saopštili za koje djelo me saslušavaju, te zatražili da dam izjavu. Kao pravno neuka stranka pristala sam na to i dala izjavu bez svijesti za šta sam tačno osumnjičena i na bazi kakvih dokaza. Nikakvi dokazi mi nisu predočeni, niti je traženo da se izjasnim o dokazima protiv mene, nego su inspektori u zapisnik unosili samo ono šta su oni ocjenjivali da je „potrebno“.

Primjera radi tražila sam da se u zapisnik unesu sve prednje navedene radnje krivičnih djela protiv mene i da opišem zlostavljanje kom sam izložena, ali su oni unijeli samo ono šta je njima odgovaralo.

Osim toga po pozivu sam iskopirala medicinsku dokumentaciju vezanu za pretrpljeno zlostavljanje, te tražila da istu predam uz izjavu, ali mi je i to odbijeno. Tek nakon natpisa u medijima i uvida u sporno saopštenje na sajtu MUP RS jasno mi je zašto su inspektori tako grubo kršili moja prava. Obistinile su se prijetnje direktora Saše Mojevića da će mi „napakovati neke stvari“.

Zbog svega navedenog tražim da sa sajta MUP RS uklonite sporno saopštenje, koje kao da su pisali moji zlostavljači, te da ovo moje reagovanje objavite u skladu sa zakonom. Pored toga tražim da policija bar elementarno ispoštuje moje pravo na liječenje od pretrpljenih teških trauma, pri čemu je moje zdravstveno stanje najveća prepreka da nadležnom tužilaštvu podnesem prijavu protiv navedenih zlostavljača  i poslodavca.

Ako već policija neće da istražuje istinu o kriminalu i zlostavljanjima zaposlenih u „KORT“-u, neka bar mene ne traumatizuje dalje izdavanjem saopštenja poput ovog na koje reagujem. Istovremeno ističem da ću zbog ozbiljno narušenog ugleda i časti, a sve vezano za traume, zadovoljštinu zatražiti sudskim putem.


U Kozarskoj Dubici, 14.12.2017. godinePOTPIS:

Biljana Ćurčija

Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.