понедељак, 14. август 2017.

Pokret "TREĆI BLOK" štiti svoje članove i simpatizere!Poštovani čitaoci,
postavljam upit koji sam u ime Pokreta "TREĆI BLOK" uputio Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, Tužilaštvu BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH i Ministarstvu bezbjednosti Savjeta ministara BiH.

Obzirom da je aktuelna situacija oko prijave potpredsjednice VSTS Ružice Jukić kod većeg broja članova i simpatuzera pokreta proizvela nesigurnost i strah zbog javno upućenih kritika na račun pravosuđa obratili smo se nadležnim institucijama sa zahtjevom za izdavanje javnog saopštenja oko toga da li su članovi i simpatizeri pokreta podvrgnuti službenom postupanju tužilaštva i policije.

Pokret "TREĆI BLOK" štiti svoje članove i simpatizere i zbog toga od nadležnih tražimo da hitno razjasne ovu spornu situaciju.

Sadržaj podneska pročitajte u daljem tekstu:

POKRET „TREĆI BLOK“


Visoki sudski i tužilački savjet BiH (za informaciju)
Tužilaštvo BiH
Državna agencija za istrage i zaštitu BiH
Savjet ministara BiH – Ministarstvo bezbjednosti (za informaciju)


Po osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, podnosi se,-

PREDMET:  Zahtjev za pristup informacijama,


Po ovlaštenju predsjednika Pokreta „TREĆI BLOK“ Njegoša Tomića obraćam se Naslovima sa zahtjevom da Tužilaštvo BiH i Državna agencija za istrage i zaštitu BiH

U FORMI JAVNOG SAOPŠTENJA

odgovore na sljedeća pitanja:

1.    Da li je potpredsjednica VSTS u prijavi Tužilaštvu BiH navela da su joj prijetnje upućene od strane „članova Pokreta Treći blok“, obzirom na to da su brojni mediji prenijeli izjave gospođe Jukić u kojima pokret optužuje zbog ugrožavanja sigurnosti.
2.    Da li su članovi Pokreta „TREĆI BLOK“ podvrgnuti službenim radnjama tužilaštva i policije. Ukoliko jesu, tražimo navođenje istih poimenično i pravnog osnova njihovog podrvrgavanja službenim radnjama.

U obrazloženju zahtjeva navodim da smo u Pokretu „TREĆI BLOK“ iz medija doznali da nas gospođa Jukić optužuje za ugrožavanje sigurnosti, te da joj je povodom prijave Tužilaštvu BiH od strane Agencije za istrage i zaštitu dodijeljena policijska zaštita.

Sporni medijski sadržaji proizveli su ugroženost i strah kod velikog broja registrovanih (preko 4 250) članova i kod neutvrđenog broja deklarisanih simpatizera pokreta. Kako god ovu situaciju posmatrali trenutno na stotine, a možda i na hiljade, građana strahuje od izvrgavanja progonu samo zato što su javno iznosili mišljenje o radu institucija.
Podsjećamo da je javna kritika rada institucija ustavima zemlje i entiteta zajemčeno pravo, ukoliko javno iznesenim sadržajem nije počinjeno krivično djelo. Zato od nadležnih tražimo da se izjasne koje krivično djelo je počinjeno u konkretnom slučaju.

Radi činjeničnog i pravnog razjašnjavanja sporne situacije ističemo da je deklarisani simpatizer pokreta Helena Polić-Gojković PRIJE DVA MJESECA objavila komentar koji je potpredsjednica VSTS Ružica Jukić iskoristila za podnošenje prijave. U međuvremenu gospođa Polić-Gojković nije počinila niti jednu radnju direktnog počinjenja krivičnog djela „ugrožavanje sigurnosti“ prema gospođi Jukić. Pritom apostrofiramo da je gospođa Polić-Gojković penzionerka stara 63 godine i sa vrlo upitnom sposobnošću biločijeg fizičkog ugrožavanja.

Ukoliko govorimo o podstrekavanju na počinjenje krivičnog djela potrebno je činjenično razjasniti ko i kako je materijalizovao radnje krivičnog djela „ugrožavanja sigurnosti“ nad gospođom Jukić, i u kakvoj je to direktnoj vezi sa spornim podstrekavanjem. Koliko je poznato u prethodnih dva mjeseca, od objavljivanja spornog komentara, nije se dogodilo ništa šta bi se moglo podvesti pod direktno ugrožavanje sigurnosti podnositeljice prijave.

Dakle, po našoj ocjeni, u konkretnom slučaju nije počinjeno krivično djelo „ugrožavanja sigurnosti“, ili kakvo drugo krivično djelo, na štetu podnositeljice prijave gospođe Jukić. Konkretno, sumnjamo da je podnositeljica prijave na internetu pronašla ovaj komentar i zloupotrebno iskoristila ga za neosnovano podnošenje prijave, a potom i za medijsku satanizaciju građana koji je kritikuju na bazi zajemčenih prava.

Da je naše tumačenje sporne situacije ispravno dokazuju i sami medijski navodi gospođe Jukić o tome kako je izložena „prijetnjama, uvredama i klevetama“. Kao diplomirani pravnik trebalo bi da ove elemente razdvoji na „prijetnje“ koje su u domenu krivičnog gonjenja, od „uvreda i kleveta“ u domenu građanske parnice.

S tim u vezi stav pokreta „TREĆI BLOK“ da nadležni organi moraju pod hitno činjenično i dokazno razjasniti ovu spornu situaciju, te javnost HITNO obavijestiti o urađenom/utvrđenom. Ukoliko u konkretnom slučaju nije počinjeno krivično djelo, onda tužilaštvo i policija nemaju pravnog osnova za preduzimanje službenih radnji prema članovima i simpatizerima (poput gospođe Helene) pokreta, te u tom pogledu namjeravamo štititi svoja prava.

Zbog svega navedenog od Tužilašta BiH i Agencije za istrage i zaštitu BiH tražimo da u formi JAVNOG SAOPŠTENJA odgovore na prednje postavljena pitanja. I to tražimo u HITNOJ PROCEDURI obzirom da u ovakvoj situaciji veliki broj građana strahuje od progona i institucionalnog nasilja, te kršenja temeljnih prava i sloboda od strane organa gonjenja (u prvnom društvu neprihvatljivo).

U protivnom, obavještavamo Vas da ćemo organizovati dolazak većeg broja članova i simpatizera Pokreta „TREĆI BLOK“ u službene prostorije Agencije za istrage i zaštitu u Banjaluci radi davanja izjava o tome da ničim nismo ugrozili sigurnost gospođe Jukuć, nego da smo izloženi nezakonitom institucionalno-medijskom progonu na bazi neistinitih navoda „oštećene“. Za tu priliku pozvaćemo i medije kako bi javnost nedvosmisleno doznala jesmo li mi ugrozili gospođu Jukić, ili je ona zloupotrebno dezavuisala javnost i institucije.Borislav Radovanović,
član Poktera „TREĆI BLOK“

Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.