понедељак, 23. октобар 2017.

MIROVNI SPORAZUM GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

  
U okviru Projekta „Mirovni sporazum građana BiH“ predstavljam nacrt sporazuma sa ciljem poticanja na javnu raspravu o ovoj ideji i kreiranja konačnog teksta sporazuma.

Pozivam na aktivno učešće u ovoj raspravi idejama, prijedlozima, kritikama, podrškama ili primjedbama!
MIROVNI SPORAZUM GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE
(NACRT SPORAZUMA)

Na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i međunarodnih konvencija implementiranih u istom, te uobzirujući ustave Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

posebno uobzirujući antifašističke tekovine AVNOJ-a i ZAVNOBIH-a,

svjesni da su Opšti okvirni sporazum za mir u BiH potpisali političari koji su i proizveli oružane sukobe na prostoru bivše SFR Jugoslavije, a bez iskrene želje da potpisano i implementiraju,

dodatno svjesni da ratnohuškačke, etnoklerikalne, nacionalističke i opštecivilizacijski neprihvatljive politike, kakve su svojevremeno proizvele oružane sukobe, u Bosni i Hercegovini dominiraju preko dvije decenije nakon uspostavljanja mira,

potpuno sigurni da takve politike i politički centri moći proizašli iz istih ovoj zemlji, njenim entitetima, narodima, zajednicama i građanima, ne obezbjeđuju mir, sigurnost, samoodrživost i napredak,

u cilju opšteg pomirenja među etničkim, vjerskim, političkim i drugim zajednicama, a posebno među ljudima/građanima,

sa posebnim ciljem eliminisanja diskriminacije, netolerancije, segregacije, socijalnog raslojavanja, nestabilnosti i drugih negativnih pojava iz  društvenih odnosa i procesa,

vođeni zajedničkom idejom uspostavljanja društvenih odnosa kakvi treba da rezultiraju opštim političkim, ekonomskim i socijalnim napretkom države, entiteta, naroda, zajednica i građana,

vođeni primarnom idejom da građani Bosne i Hercegovine od političkih objekata postanu politički subjekti direktnog odlučivanja,

odlučni u namjeri da mijenjamo društvenu stvarnost kakava nam je nametnuta i krajnje neprihvatljiva,

na bazi zajemčenih osnovnih prava i ljudskih sloboda potpisujemo:


MIROVNI SPORAZUM GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
Potpisnici Mirovnog sporazuma građana Bosne i Hercegovine (dalje: Sporazum) su državljani Bosne i Hercegovine u zemlji i inostranstvu, koji su ujedno primarni nosioci prava i obaveza proizašlih iz Sporazuma.

Član 2.
Sporazum mogu potpisati svi dobronamjerni građani svijeta, koji se imaju smatrati spoljnim garantima sprovođenja Sporazuma.

Član 3.
Potpisnici Sporazuma imaju pravo političkog organizovanja u cilju proizvođenja željenih društvenih promjena. Potpisnici Sporazuma mogu biti i udruženja, organizacije, pokreti i druge društvene zajednice.

Član 4.
Potpisnici Sporazuma imaju pravo da od nadležnih institucija traže normativne, političke, ekonomske, socijalne i druge društvene promjene, a u funkciji opšteg napretka države, entiteta, naroda, zajednica i pojedinaca.

Član 5.
Potpisnici Sporazuma imaju pravo da se organizovano i aktivno bore protiv svih oblika institucionalnog nasilja, opšte obespravljenosti, diskriminacije (posebno manjinskih grupa), segregacije, nepravdi i društvenih anomalija uopšte.

Član 6.
Potpisnici Sporazuma obavezuju se da će u skladu sa mogućnostima aktivno štititi pojedinačna i opšta prava u okviru samostalnog ili organizovanog društvenokorisnog djelovanja.

Član 7.
Potpisnici Sporazuma obavezuju se da će u skladu sa mogućnostima djelovati na otvaranju širokog društvenog dijaloga u cilju iznalaženja rješenja za nagomilane sistemske probleme, te traženja, promovisanja i artikulisanja ideja i vizija o tome kakve društvene odnose treba graditi u budućem bitisanju zemlje.

Član 8.
Potpisnici Sporazuma imaju pravo da aktivno učestvuju u društvenom dijalogu iz člana 7. sa svojim idejama, prijedlozima, kritikama, podrškama ili primjedbama.

Član 9.
Potpisnici Sporazuma imaju pravo da od nadležnih institucija traže obezbjeđivanje logističkih pretpostavki uspostavljanja društvenog dijaloga iz člana 7. (odobrenja, prostore, sredstva, učešće predstavnika institucija i drugo).

Član 10.
Potpisnici Sporazuma imaju pravo da od javnih medijskih servisa traže informisanje javnosti o toku društvenog dijaloga iz člana 7., te promovisanja aktivnosti na tom planu.

Član 11.
Potpisivanje Sporazuma biće vršeno elektronskim putem i na za tu namjenu posebno kreiranim i autorski zaštićenim web sajtovima/stranicama/zajednicama, uz mogućnost primjene i peticija, referenduma i drugih oblika aktivnog participiranja građana u društvenim procesima.

Član 12.
Potpisivanje Sporazuma biće provođeno na bazi slobodne volje svakog potpisnika, uz pravo povlačenja elektronskog potpisa.

Član 13.
Ovaj sporazum biće amandmanski ili aneksima nadograđivan na bazi volje potpisnika izražene demokratskim principima i metodama odlučivanja.

Član 14.
Za potrebe identifikovanja i promovisanja Sporazuma biće kreirani određeni autorski zaštićeni simboli.

Član 15.
Sporazum strupa na snagu danom objavljivanja na za tu namjenu kreiranom i autorski zaštičenom elektronskom mjestu.


U Bosni i Hercegovini, dana (dan objavljivanja)Elektronski potpis

Нема коментара:

Постави коментар

Коментари не садрже мишљење аутора, нити исти одговара за недозволјен или непримјерен садржај коментара.